Budowa obiektu biurowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowskiego 58 w Rumi.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu biurowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowskiego 58 w Rumi.
2.Zakres robót obejmuje:
a) roboty budowlano – konstrukcyjne budynku biurowo-usługowego części A, B, C wraz z łącznikami oraz wiaty garażowej;
b) wykonanie instalacji wewnętrznych i robót wykończeniowych w budynkach;
c) budowę przyłączy wodociągowych i telekomunikacyjnych;
d) wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych;
e) wykonanie przepompowni wód deszczowych wraz z przewodem tłocznym;
f) zagospodarowanie terenu, w tym: budowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, wykonanie nasadzeń i elementów małej architektury.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Uwaga- wyposażenie laboratorium, stanowiącego część obiektu nie wchodzi w zakres zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się