Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka.

» Opis zapytania

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka. Polegać ona będzie na budowie ścieżek rowerowych typu singletrack wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, m.in. bram wjazdowych, tablic regulaminowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, kładek przejazdowych, barierek, szykan zwalniających, oznakowania tras za pomocą słupków informacyjnych, punktów wypoczynkowych - wiat drewnianych – zgodnie z projektami budowlano- wykonawczymi część 1 i część 2. Zamówienie składa się z dwóch części. Część 1 -
Budowa pętli pn.: „Pętla Jagodna” – Masyw Jagodnej, część 2 - Budowa pętli, pn.: „Pętla Międzygórze” – Masyw Śnieżnika.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się