Zakup czajników bezprzewodowych na wyposażenie stanowisk pracy Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu i podległych ISE

» Opis zapytania

Zakup czajników bezprzewodowych na wyposażenie stanowisk pracy Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu i podległych ISE, zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Do oferty należy dołączyć:
- podpisane oświadczenie o RODO, zgodnie z załączonym wzorem.


Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się