Kompleksowe wykonanie gładzi gipsowych na ścianach oraz szpachlowanie klejem sufitów w Budynku AS wraz z łąznikiem do nadszybia dla zadania pn. „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu.

» Opis zapytania

I Zakres rzeczowy

Kompleksowe wykonanie gładzi gipsowych metodą natryskową na ścianach oraz szpachlowanie klejem sufitów w budynku amdnistracyjno – socjalnym wraz z łącznikiem do nadszybia dla zadania pn. „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie: 1. Gładzi metodą natryskową: a) na elementach żelbetowych jak słupy i podciągi – około 500m2 b) na ścianach z tynku cementowo – wapiennych – około 9700m2. 2. Szpachlowanie klejem na wysokości 8m a) sufity żelbetowe z płyt filigran – około 1220m2

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną Oferentom po wcześniejszym i wypełnieniu i przesłaniu operatorowi postępowania Załącznika nr 4 (Oświadczenie o poufności).

II. Warunki realizacji - zgodnie z IPU stanowiącym załącznik SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się