„Termomodernizacja budynku szkoły w Zielonkach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły w Zielonkach, ul. Ks. Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki..
2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie prac termomodernizacyjnych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych zgodnie z SIWZ oraz z dokumentacją projektową, a także warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie fundamentów, demontaż i montaż odgromów, ocieplenie stropów pod poddaszem, wymiana okien, modernizacja c.o (43 grzejniki) wraz z wymianą dwóch kotłów gazowych z osprzętem, zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki do zasilania pomp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się