Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie dokumentacji projektowej na remont płyty głównej stadionu piłkarskiego z jej poszerzeniem do wymiarów boiska piłkarskiego pełnowymiarowego , wg standardów FIFA (długość 105,00 m, szerokość 68,0 m) oraz uzyskaniem stosownych uzgodnień i zgód na przeprowadzenie prac remontowych
roboty remontowe płyty głównej boiska piłkarskiego polegające na wymianie podbudowy i nawierzchni płyty boiska wraz z poszerzeniem boiska oraz poszerzeniu i montażem instalacji zraszania płyty boiska;montaż nowych urządzeniem sportowych: bramki, chorągiewki , piłkochwyty;pielęgnacja nawierzchni z trawy naturalnej zamontowanej w ramach Umowy.
Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:usunięcie istniejącej nawierzchni płyty głównej boiska;poszerzenie płyty boiska do wymiarów do wymiarów wskazanych przez PZPN w zakresie boisk piłkarskich tj. do długości 105,00 m i szerokości 68,0 m;usunięcie istniejącej podbudowy;rozbiórka obrzeży; rozbiórka nawierzchni bieżni;korytowanie pod płytę główną boiska;wykonanie warstwy odsączającej z profilowaniem i zagęszczeniem;ułożenie warstwy wegetacyjnej- trawa naturalna z rolki;montaż obrzeży betonowych;montaż instalacji zraszania płyty boiska sterowanej automatycznie; montaż urządzeń sportowych;podłączenie instalacji zraszania do zasilania energetycznego;podłączenie do sieci wodociągowej wyprowadzonej z ujęcia indywidualnego; pielęgnacja nawierzchni z trawy naturalnej zamontowanej w ramach Umowy ;wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się