Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych ujętych w zamawianej dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera oddzielny plik zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się