Przeniesienie centrali DSO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) zlokalizowanej w portierni Domu Studenta Łącznik w Kielcach ul. Śląska 15a do pomieszczenia technicznego w piwnicy.
Zakres robót obejmuje:
- zdemontowanie zabudowanej w pomieszczeniu portierni szafy DSO wraz z wyposażeniem;
- zdemontowanie szafy i jej zamontowanie w pomieszczeniu nr 012 w piwnicy;
- wykonanie nowej trasy kablowej o długości około 40m;
- ułożenie linii głośnikowej przewodem typu HTKSH 2x1.5;
- wykonanie połączenia nowych przewodów w puszkach certyfikowanych;
- ułożenie zasilania centrali przewodem YDY żo 5x2.5 mm;
- wyprogramowywanie z systemu SSP modułu 12R do sterowania szafa DSO;
- przeniesienie istniejącego modułu do pomieszczenia 012 i zaprogramowanie wraz ze sterowaniami do systemu DSO;
- wyprogramowywanie z systemu SSP modułu Ebk4G2R monitorowania szafy DSO;
- przeniesienie istniejącego modułu do pomieszczenia 012 i zaprogramowanie monitorowania systemu DSO;
- wykonanie sprawdzenia działania systemu DSO w zakresie sterowań z systemu SSP;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się