Przebudowa dróg gminnych w m. Straszęcin

» Opis zapytania

Robota budowlana polegająca na przebudowie dróg gminnych na dz. nr 684/11 w m. Straszęcin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnętrznej drogi gminnej niepublicznej składającej się z dwóch połączonych ze sobą bezpośrednio odcinków drogowych zlokalizowanych na dz. ewid. nr 684/11 w miejscowości Straszęcin. Droga objęta zamówieniem w efekcie realizacji zadania stanie się drogą publiczną. Zamówienie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz wzmocnieniem konstrukcji drogi, korekty profilu poprzecznego drogi o łącznej długości 852 mb oraz przebudowie chodnika o długości 982 mb. W ramach inwestycji planuje się również przebudowę 7 skrzyżowań dróg, 13 zjazdów indywidualnych, odwodnienie drogi poprzez wyrównanie różnic wysokości urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowej. Na odcinku nr 1 przebudowywanej drogi o długości 565 m, droga gminna klasy D w przekroju poprzecznym posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,40 m, jezdnię zatoki postojowej o szerokości 2,60 m - 3,20 m, chodnik o szerokości 2,0 m o dł. 695 m. Na odcinku nr 2 o długości 287 m droga gminna klasy D w przekroju poprzecznym posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,4 m, chodnik o szerokości 2,0 m o długości 240 m i na odcinku 47 m miejscowym przewężeniem chodnika do szerokości 1,50 m, umocnione pobocze na dł 140 m i szerokości 1,0 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się