Wykonanie prac modernizacyjnych (instalacja elektryczna, komputerowa, malowanie ścian i wymiana wykładziny i rolety okienne) sal pod nowo tworzone pracownie i laboratoria Aplikacyjnego Centrum Mechatronicznego w ramach projektu „Kształcimy zawodowo! – PWSZ w Suwałkach nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych (instalacja elektryczna, komputerowa, malowanie ścian i wymiana wykładziny i rolety okienne) sal pod nowo tworzone pracownie i laboratoria Aplikacyjnego Centrum Mechatronicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Modernizowane pracownie i laboratoria (sale 402, 403, 404, 405) znajdują się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,
ul Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.
W ramach robót mają zostać wykonane następujące prace:

3.1. Sieć komputerowa i elektryczna (zgodnie z projektem),
3.2. Modernizacja sali:
3.2.1. Wymiana wykładzin,
3.2.2. Malowanie ścian,
3.3. Rolety okienne.
4. Zakres zamówienia podzielono na trzy (III) części
Część I – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.1, projekt i przedmiar do SWIZ
Sieć komputerowa i elektryczna (zgodnie z projektem),
Część II – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.2 do SWIZ
Wymiana wykładzin,
Malowanie ścian,
Część III – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.3 do SWIZ
Rolety okienne.
5. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załącznikach do SWIZ:
- załącznik 1.1 projekt sieci komputerowej i elektrycznej,
- załącznik 1.2 szczegóły zamówienia „Modernizacja Sali”,
- załącznik 1.3 szczegóły zamówienia „Rolety okienne”,
- załącznik 8 szacunkowy przedmiar robót sieci komputerowej i elektrycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się