Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 1

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 1.
Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.

2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem dwie części.
2.1. Część nr 1. Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 1. Budowa oświetlenia skweru im. Arama Rybickiego przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku.
2.2. Część nr 2. Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 1. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Gdańsku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się