Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z budową świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w tym parkingi i osłona śmietnikowa na terenie działki nr 68/2 w miejscowości Wilenko, gmina Szczaniec. Zakłada się rozwiązania gwarantujące utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym w okresie co najmniej 10 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie bez podejmowania inwestycji odtworzeniowych. W związku ze specyfiką projektu, wymagany jest obowiązek konsultacji dotyczących wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej Inwestycji. Realizacja obiektu rozumiana jest jako sporządzenie niezbędnej dokumentacji wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wykończeniem, doprowadzeniem niezbędnych mediów, montaż i podłączenie zbiornika bezodpływowego, instalacji fotowoltaicznej, wyposażenie budynku w urządzenia sanitarne oraz meble niezbędne do jego funkcjonowania. Ponadto wykonanie przyłącza wodociągowego, elektroenergetycznego oraz zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się