Rozbudowa i modernizacja KPP w Inowrocławiu

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Budynku Administracyjnego A, Budynku Administracyjno-Aresztowego C, Budynku Garażowo-Warsztatowego, Budynku Kynologiczno-Garażowego, Budynku B i Budynku Smarów dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13 i 15”.
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
3) wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się