Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m-ci Rozłazino

» Opis zapytania

1) Zamówienie obejmuje budowę chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1420 G (ul. Ofiar Stutthofu) w granicach działek nr 51, 62/1, 62/3, 70, 274/1, 64/2, 276/2, 65/2, 62/2, 63/4, 63/1, 64/4, 64/3 obręb Rozłazino w zakresie: wykonania chodnika o długości ok. 294,00 mb i szerokości 1,50-2,00 m (o łącznej powierzchni 426,00 m2) wraz z wykonaniem robót towarzyszących tj.:
a) zakres rzeczowy:
-) projektowany chodnik – 426 m2
-) projektowane zjazdy indywidualne – 95 m2
-) trawniki – 86 m2
-) rozebranie istniejących ogrodzeń – 107 mb
-) budowa ogrodzeń – 142 mb
-) przebudowa wpustów deszczowych – 7 szt.
-) łączna powierzchnia zagospodarowania terenu – 607 m2
b) parametry techniczne obiektu:
-) klasa funkcjonalno – techniczna – Z (zbiorcza)
-) kategoria administracyjna – powiatowa
-) długość chodnika – 294 mb
-) szerokość chodnika – 1,5-2,0 m
c) układ konstrukcyjny:
-) chodnik:
• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego
• 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 10 cm – podbudowa z betonu cementowego C8/10
• 10 cm – warstwa odcinająca z piasku
-) zjazdy indywidualne:
• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego
• 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 15 cm – podbudowa z betonu cementowego C8/10
• 10 cm – warstwa odcinająca z piasku

2) wykonanie przez Wykonawcę dodatkowej dokumentacji zgodnie z uzgodnieniem/oświadczeniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. (zawartym w projekcie) i realizacji oznakowania zgodnie z w/w wykonanym i uzgodnionym projektem stałej organizacji ruchu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się