Sprzedaż wraz z dostawą nowego zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) z sonarem wielowiązkowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą nowego zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) z sonarem wielowiązkowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. 2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza – wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być zgodny z obowiązującymi normami, b) być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się