Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Armii Krajowej na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Zielonce

» Opis zapytania

budowy ul. Armii Krajowej na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Zielonce” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do projektu umowy "Opis przedmiotu zamówienia.

Po analizie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia stwierdza się, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się