Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A – Etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na modernizacji pomieszczeń klasowych, toalety nauczycielskiej oraz ciągów komunikacyjnych na II p. w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Modernizacja obejmuje posadzki, ściany, sufity oraz wymianę stolarki drzwiowej wraz z wyminą instalacji elektrycznych w klasach. Prace remontowe uwzględniają rozbiórkę istniejących okładzin podłogowych z wykładzin PVC oraz płytek ceramicznych, przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem nowej okładziny podłogowej z płytek ceramicznych, zeskrobanie starej farby, przetarcie tynków oraz wykonanie gładzi szpachlowej wraz z pomalowaniem powierzchni ścian i sufitów. Wykonana zostanie lamperia z tynku drobnoziarnistego z żywicy. Zostaną wymienione drzwi wewnętrzne do pomieszczeń klasowych oraz socjalno-bytowych na II p. Wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem elementów balustrad, grzejników i rur. Modernizacja pomieszczenia łazienki nauczycielskiej wraz z wymianą białego montażu i armatury. Zakres dla instalacji elektrycznych dzieli się na: roboty demontażowe, wykonanie nowych obwodów elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych, ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych.
Zamawiający informuje, że przez cały okres realizacji zamówienia budynek będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek szczególnego zabezpieczenia i zorganizowania placu budowy. Prace szczególnie uciążliwe muszą zostać zaplanowane do realizacji i zrealizowane w godzinach niekolidujących z zajęciami w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się