Dostawa miernika. Oznaczenie sprawy OZ/D/18/91/DM

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę miernika do pomiarów pH, Redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności. Miernik służy do współpracy z elektrodami pH, Redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności, umożliwia podłączenie do komputera. 2. CPV: 38.55.20.00-9 Mierniki elektroniczne. 3. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się