Budowa ul. Obotryckiej w Gdańsku w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ul. Obotryckiej w Gdańsku w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.
Celem realizacji zadania jest budowa ciągu pieszo - jezdnego w ciągu
ul. Obotryckiej wraz z utwardzeniem terenu, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
2. Realizacja zamówienia obejmuje budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
- budowę ciągu pieszo-jezdnego,
- wykonanie obustronnego utwierdzenia terenu,
- budowa odwodnienia drogowego,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- wycinka kolidującej zieleni,
- wykonanie nasadzeń zamiennych.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- usunięcie drzew i krzewów,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe, w tym:
a) budowa ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 3,5 m,
b) wykonanie obustronnego utwardzenia terenu,
c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
d) budowa krawężników,
- budowa odwodnienia terenu, w tym:
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej z przewodów PCV,
b) budowa studzienek z wpustami deszczowymi,
c) budowa studni rewizyjnych z osadnikami,
- budowa oświetlenia drogowego, w tym:
a) budowa zasilania oświetlenia,
b) budowa sieci oświetlenia ulicznego,
c) montaż osprzętu oświetleniowego.
- wykonanie nasadzeń zamiennych w zamian za usuniętą zieleń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się