Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, na które składa się:
Część I - Wycena pojedynczej nieruchomości
Część II- Wycena nieruchomości w kompleksie składającym się z 2 - 10 nieruchomości
Część III- Wycena prawa własności z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości
Część IV- Wycena nieruchomości zbywanej na poprawienie warunków przyległej
Część V- Wycena ograniczonego prawa rzeczowego ustanawianego na nieruchomości
Część VI- Sporządzenie opinii o wartości 1 m2 gruntu


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się