Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan oraz punktów obsługi rowerzystów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu i punktów obsługi rowerzystów. Prace należy wykonać zgodnie z zakresami prac określonymi w przedmiarach robót i opisach wykonania robót stanowiących załączniki do SIWZ dla poszczególnych zadań zgodnie z informacją zawartą poniżej. Zamówienie obejmuje 8 części:
- Zadanie nr 1 - Osipy-Kolonia – dz. nr 109/1 i 110/1 (załączniki nr 7, 8 i 9),
- Zadanie nr 2 - m. Wólka Duża i Mała – dz. nr 25/3 (załączniki nr 10, 11, 12 i 13),
- Zadanie nr 3 - m. Zawrocie-Nowiny – dz. nr dz. nr 52/2 (załączniki nr 14, 15 i 16).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się