Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD z podziałem na części: 1. Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chodorowa. 2. Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stara Wieś.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w ramach dwóch zadań (2 części)
1) Część 1 - Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chodorowa.
Zadanie swym zakresem obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej, ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych, montaż 4 stanowisk siłowni plenerowych.
2) Część 2 - Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stara Wieś.
Zadanie swym zakresem obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej, nowej bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal, ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu z siatki polipropylenowej, montaż 4 stanowisk siłowni plenerowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się