Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Opracowanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wiaty: edukacyjną, punkt koncentracji ruchu turystycznego i przystanek edukacyjny

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej wiaty: edukacyjną, punkt koncentracji ruchu turystycznego i przystanku edukacyjnego:
1)Wiata edukacyjna wraz z zapleczem gospodarczym i toaletami:
- wolnostojąca, parterowa w konstrukcji kamienno-drewnianej,
- budynek: wiata o wymiarach do 12,5 m x 16 m,
- zaplecze gospodarcze w konstrukcji kamienno-drewnianej o pow. do 30 m2,
- 2 toalety w konstrukcji kamienno-drewnianej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na toalety żeńską i męską o pow. do 14 m2,
- instalacja wodna,
- bezodpływowy zbiornik na ścieki,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- z uwagi na położenie terenu, należy przewidzieć wyniesienie wiaty na wys. ok. 90 cm, względem istniejącego terenu,
2)Wiata – punkt koncentracji ruchu turystycznego:
- wolnostojąca, parterowa w konstrukcji kamienno-drewnianej, słupowo-ryglowej, w formie ośmiokąta, wpisanego w okrąg o średnicy do d= 10,0 m. Punkt koncentracji ma być wyposażony w miejsce na palenisko.
3)Wiata - przystanek edukacyjny:
- wolnostojąca, parterowa wiata w konstrukcji drewnianej, wsparta na 7 słupach, w formie okręgu o średnicy do d= 6,1 m.
Wyposażenie:
- ściany boczne: kratownica o bokach do 15 x 15 cm (listwy 3 x 2 cm) z drewna,
- ściana tylna: ażur pionowy odstęp do 15 cm (listwy 5x3) z drewna,
- 4 szt. tablice informacyjne z daszkiem (drewno iglaste) nt. kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej, tablice o wym do 100 cm x 150 cm,
- makieta wykonana z grubego konaru lub złamanego drzewa w którym żerował kozioróg lub pachnica,
- miejsce na ognisko o średnicy do 100 cm, wyłożone na wysokość do 10 cm kamieniem granitowym lub kamieniem polnym łupanym, wokół ławki wykonane z przecięcia kłód dębowych, akacjowych itp. o długości do 200 cm,
- otoczenie przystanku edukacyjnego: z uwagi na usytuowanie powierzchni w obniżeniu należy przewidzieć usypanie wywyższenia aby teren przystanku miał ten sam poziom co droga dojazdowa – pow. przystanku do 625 m2 (ok. 25 x 25 m), utwardzenie dojścia do wiaty (szer. do 100 cm, pow. – do 20 m2)łupkiem granitowym lub kamieniem polnym łupanym,
- witacz: wykonany na trzech oddzielnych deskach o szerokości min. 20 cm, zainstalowany na dwóch słupkach drewnianych z napisem: „Przystanek edukacyjny Czerna”,
- stojak na rowery o wym.: dł. ok. 250 cm, drewno iglaste,
- lokalizacja wiaty w m. Czerna gmina Żukowice, woj. dolnośląskie
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem art. 29, art. 30, art. 30a i art. 30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się