Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP II.

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej i jej zapleczach wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie poprzez:
• montaż rozdzielnicy TSG;
• demontaż starych opraw oświetleniowych;
• wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem (gniazda wtykowe, kontakty oraz wymianę oświetlenia, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego);
• montaż tablicy wyników;
• montaż nagłośnienia;
• montaż instalacji alarmowej (dzwonkowej);
• zabruzdowanie istniejących już kabli monitoringu i kabli od wi-fi na obszarze objętym remontem instalacji elektrycznej;
• uzupełnienie tynków po bruzdowaniu i malowanie ścian i sufitów;
• wywiezienie gruzu z terenu szkoły.
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia.

Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to:
• urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów
• działania ochronne zgodne z BHP
• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi
• przewóz materiałów do ich wykorzystania
• usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.
• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt wykonawczy i projekt budowlany stanowiące załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się