Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F ul. A. Fredry w Nowej Soli.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. A. Fredry w Nowej Soli wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1965 mb,
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 2725 mb,
- ułożenie ścieków przy krawężnikowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1798 mb,
- przebudowę jezdni na dł. ok. 864 m – nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA grubości 5 cm, warstwa wiążąca a mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni - ok. 5225 m2,
- budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 1940 m2 ,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 424 m2,
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 2448 m2 ,
- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm ok. 1485 m2 ,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej - 49 m2
- budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: fi 160- ok. 109 m, fi 250 – ok. 103 m, fi 315 – ok. 285 m, fi 400- ok. 205 m, fi 500 – ok.115 m, fi 630 – ok. 153 m;
- budowę kanalizacji deszczowej tłocznej fi 450 o dł. ok. 171 m;
- wykonanie przewiertu pod ul. Staszica wraz z przeciągnięciem rury przewodowej – dł. 27,20 m,
- budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 26 szt, średnicy 1200 mm - 7 szt,
- budowę studni średnicy 630 mm – 9 szt,
- budowę studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 31 szt,
- demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 29 szt,
- demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej - o średnicy do 200 mm – ok. 122 m, o średnicy 600 mm – ok. 190 m,
- budowę przepompowni wód deszczowych, zbiorniki wraz z armaturą i wyposażeniem przepompowni (trzypompowa z układem pracy pomp 1+1+1R) – 2 kpl;
- budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 1915 m, montaż słupów oświetleniowych – 55 szt, montaż opraw typu LED – 72 szt;
- montaż rur ochronnych dł. ok. 1450m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się