Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska.

» Opis zapytania

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie, w miejscowości Wałkowiska.
Obecna droga gruntowa stanowi funkcję komunikacyjną dla przyległej zabudowy mieszkaniowej. Przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej klasy „D” o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowie linii energetycznej nn. Długość drogi wynosi 570,85 m. Szerokość jezdni 4,50m. Szerokość poboczy 0,75 m.
W zakres zadania wchodzą: wykonanie robót ziemnych, wycinka kolidujących drzew i krzewów, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, ustawienie oporników i krawężników, wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 2 739,20 m2 i grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11 W (Uwaga: zadanie obejmuje wyłącznie wykonanie warstwy wiążącej), wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie lub odtworzenie rowów przydrożnych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Uwaga. Zadanie obejmuje wyłącznie wykonanie jezdni z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa ścieralna będzie realizowana w innym terminie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się