Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im . A. Osuchowskiego w Cieszynie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części:
2.1 Część 1 - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, obejmujące wykonanie co najmniej:
- robót demontażowych i rozbiórkowych,
- izolacji paroszczelnej stropu,
- izolacji paroprzepuszczalnej stropu,
- izolacji cieplnej stropu,
- podestu komunikacyjnego,
2.2 Część 2 - wymiana stolarki okiennej, obejmującej wykonanie co najmniej:
- robót demontażowych i rozbiórkowych,
- robót murarskich,
- robót blacharskich,
- montażu okien z PCW,
- robót wykończeniowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się