Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej – etap I (odcinek A-D dł. 106,26 mb oraz część odcinka C-I dł. 9,48 mb i część odcinka D-E dł. 6,14 mb). Etap I obejmuje następujący zakres prac: budowa drogi o szerokości zmiennej 5,00 -5,50 m, nawierzchnia z kostki betonowej; budowa wjazdu, wjazdów do posesji, wjazdów do garaży, nawierzchnia z kostki betonowej, budowa chodnika (wzdłuż odcinka A-D), schodów (do dz. 597, 598, 599), nawierzchnia z kostki betonowej,
ułożenie rur osłonowych, budowa kanalizacji deszczowej dł. 81,00 m (studnie KD2, KD6, KD7, KD8 wpusty WD1, WD2, WD3, WD4). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się