Zakup i dostawa czerwieni żelazowej

» Opis zapytania

Czerwień żelazowa.
Towar wg załączonej specyfikacji jakościowej. Pakowanie-worki a 25kg ułożone na paletach.
Ilość: 7000kg.
Termin dostawy : sukcesywnie dostarczone po ok 1000 kg na osobne wywoałanie do lokalizacji Krupski Młyn w godzinach 6.00-13.00.
Termin dostawy: 15.01.2019-31.12.2019
Baza dostawy: CIP Krupski Młyn
Zgodnie Z Incoterms 2010 roku

Adres dostawy:
NITROERG SA
Krupski Młyn 42-693
ul. Krasickiego 11


Parametry jakościowe zgodne z załączoną specyfikacją.
W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej partii próbnej surowca w ilości około 25kg i pozytywny wynik przeprowadzonych badan /prób dopuszczeniowych.

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ)" .

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się