„Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury w ilości i wymaganiach określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej Zał. nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części 1 – 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się