Dostawa i instalacja siłowni telekomunikacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie
kompletnej nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma nowymi bateriami akumulatorów
w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie, ul. Kościuszki 31, 88-200 Radziejów (1
komplet) i w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 28, 87-200
Wąbrzeźno (2 komplet) oraz dołączenie siłowni do centralnego systemu nadzoru nad
siłowniami WinCN lub TelWin, zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy. Kod CPV: 31682530-4 2. Do przedmiotu zamówienia wchodzi również
wykonanie projektu techniczno-instalacyjnego systemu zasilania oraz dostarczenie
dokumentacji technicznej i dokumentacji obsługowej w języku polskim. 3. Ilekroć w SIWZ i
załącznikach mowa jest o „asortymencie”, „towarze”, „produktach” lub „sprzęcie” należy
rozumieć przez to przedmiot zamówienia określony w ust. 1. 4. Dostarczony sprzęt w ramach
realizacji niniejszego zamówienia ma być sprzętem nowym, produkowanym nie wcześniej niż
2018r. i nie używanym w innych wcześniejszych projektach. 5. Zamówienie obejmuje 1
zadanie, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się