Rozbudowa i modernizacja istniejących w Muzeum systemów bezpieczeństwa - modernizacja Stanowiska Kierowania Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i modernizacja istniejących w Muzeum systemów bezpieczeństwa, w tym wykonanie projektu technicznego, dostawa sprzętu, licencji programowych, prace instalacyjno-montażowe, wspólne z firmą serwisującą i konserwującą w Muzeum systemy techniki ochronnej, wykonanie integracji oraz sprawdzenie poprawności działania systemów po ich rozbudowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się