Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2019 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2019 roku. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych w zakresie ich przyjmowania od Zamawiającego, przemieszczania i doręczania odbiorcy zlokalizowanemu na terenie całego kraju, oraz za granicą – wg obszarów wskazanych w zał. nr 6 do SIWZ, - doręczanie Zamawiającemu zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych odbiorcy, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, - odbiory od Zamawiającego z jego siedziby (kancelaria, pok. 20), przesyłek listowych przeznaczonych do nadania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się