Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług bieżącego utrzymania, usuwania awarii i konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych, w celu utrzymania w sprawności technicznej urządzeń sygnalizacyjnych, w tym m.in. zapewnienia poprawnej pracy urządzeń sterujących, detekcyjnych i transmisyjnych oraz właściwego stanu instalacji kablowej, elementów wsporczych, sygnalizatorów, detektorów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do specyfikacji), oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji. Powyższe dokumenty należy rozpatrywać łącznie.

II. Klauzule społeczne
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu:
1) prac na wysokości
2) prac montażowych i demontażowych,
3) prac wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii i instalacji elektroenergetycznych,
4) prac wykonywanych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych (w pasie drogowym)
5) prac związanych z obsługą pojazdów i sprzętu używanego na potrzeby realizacji usługi,
6) prac przy użyciu środków chemicznych,
7) prac związanych z wprowadzaniem zmian w ustalonym trybie pracy sygnalizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się