Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem zakresu zamówienia na 22 zadania częściowe:
1) Zadanie nr 1.
Dostawa środków ochrony roślin dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego (Prusy).
2) Zadanie nr 2.
Dostawa środków ochrony roślin dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego (Garlica Murowana).
3) Zadanie nr 3.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego Wydziału Rolniczo Ekonomicznego.
4) Zadanie nr 4.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
5) Zadanie nr 5.
Dostawa środków ochrony roślin dla Instytutu Produkcji Roślinnej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
6) Zadanie nr 6.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
7) Zadanie nr 7.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
8) Zadanie nr 8.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydziału Rolniczo Ekonomicznego.
9) Zadanie nr 9.
Dostawa środków ochrony roślin dla Centrum Badawczego i Edukacyjnego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
10) Zadanie nr 10.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
11) Zadanie nr 11.
Dostawa środków ochrony roślin dla Instytutu Nauk Weterynaryjnych Zakładu Weterynarii, Rozrodu
i Drobnostanu Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
12) Zadanie nr 12.
Dostawa środków ochrony roślin dla Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.
13) Zadanie nr 13.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Wydziału Technologii Żywności.
14) Zadanie nr 14.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa.
15) Zadanie nr 15.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Ochrony Roślin Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.
16) Zadanie nr 16.
Dostawa środków ochrony roślin dla Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa.
17) Zadanie nr 17.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa.
18) Zadanie nr 18.
Dostawa środków ochrony roślin dla Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.
19) Zadanie nr 19.
Dostawa środków ochrony roślin dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.
20) Zadanie nr 20.
Dostawa środków ochrony roślin dla Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.
21) Zadanie nr 21.
Dostawa środków ochrony roślin dla Domu Studenckiego Nr II „Młodość”.
22) Zadanie nr 22.
Dostawa środków ochrony roślin dla Studium Wychowania Fizycznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.