Zakup środków chemicznych niezbędnych do pracy oczyszczalni odcieku i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

» Opis zapytania

Zakres zamówienia:
1) RO CLEANER A lub RO CLEANER EKO A lub ROCHEM CLEANER AA lub równoważny środek o następującej specyfikacji:
- roztwór NaOH 2,5 – 10 %
- ph 12,5 – 13
- gęstość rzeczywista min. 1,08 g/cm³
max. ilość 5 000 [l]/rocznie.
2) RO CLEANER C lub RO CLEANER EKO C lub równoważny środek o następującej specyfikacji:
- roztwór kwasu cytrynowego 10 – 30 %
- ph 2,5 – 3
- gęstość rzeczywista 1,1 g/cm³
max. Ilość 300 [l]/rocznie.
3) ROHIB 28 lub ROCHEM ROPREP lub ROHIB K lub równoważny antyskalant do instalacji membranowych na bazie kwasu fosforowego, max. ilość 100 [l]/rocznie.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru opakowań po dostarczonych środkach na pisemne wezwanie Zamawiającego.
5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę charakterystyki dla dostarczonych środków chemicznych.
6) Każdorazowo zakres i termin dostawy będzie określony stosownym zamówieniem, przy założeniu, że minimalna ilość zamówienia dla poszczególnych środków chemicznych wynosić będzie: środek określony w pkt 3.3.1. – 1000[l], środek określony w pkt 3.3.2. – 25[l], środek określony w pkt 3.3.3. – 25[l]. Termin w jakim Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wynosi 40 dni od daty wpłynięcia zamówienia.
7) Miejsce dostaw: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się