Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w roku szkolnym 2018-2019 w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w roku szkolnym 2018-2019 w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej).

3.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1 -Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku w roku szkolnym 2018-2019
Część 2 -Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w roku szkolnym 2018-2019
Część 3 -Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku w roku szkolnym 2018-2019
Część 4 -Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w roku szkolnym 2018-2019

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się