Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zakres usług świadczonych w ramach dostawy materiałów eksploatacyjnych:
1. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych.
2. Transport przedmiotu zamówienia do siedzib jednostek organizacyjnych Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów, tuszy, bębnów, pojemników ze zużytym tonerem.
4. Utylizacja zużytych podzespołów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się