Dostawa koparko – ładowarki na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko – ładowarki.
2.Ogólne wymagania:
- Maszyna kołowa z napędem 4x4, wszystkie koła równej wielkości o średnicy felg minimum 28 cali, maksymalna moc silnika minimum 110KM, masa własna nie mniejsza niż 8000kg.
- Oferowana maszyna musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana w roku 2018;
- Oferowana koparko - ładowarka musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski. Okres fabrycznej gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy od dnia odbioru pojazdu. Ewentualny limit motogodzin do zakończenia gwarancji wynosi minimum 1000mth; - Fabryczna kompletacja i wyposażenie maszyny przeznaczone jest dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym;
- Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, OOW Rozewie, ul. Rozewska 17,
84 – 104 Jastrzębia Góra;
- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko – ładowarki; zobowiązuje się wystawić kartę gwarancyjną oferowanej koparko - ładowarki;
- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia praktycznego (2 pracowników Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego w zakresie: bhp, obsługi
i eksploatacji, konserwacji oferowanej koparko - ładowarki;
- Wykonawca zobowiązuje się wystawić imienne zaświadczenia dla przeszkolonych operatorów upoważniających do wykonania obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanej koparko - ładowarki;
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi oferowanej koparko – ładowarki zawierającą elementy dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji konserwacji - w języku polskim a także katalog części zamiennych i układów, które nie są objęte gwarancją
w języku polskim lub angielskim jeśli części i podzespoły opisane są za pomocą kodów i numerów – w formie pisemnej lub elektronicznej.
- Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu specyfikacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu Specyfikacji Technicznej.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się