Dostawa przepływomierza dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przepływomierza dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz nie jest przedmiotem żadnych praw osób trzecich
3. Zamawiający wymaga gwarancji na urządzenie nie krótszej niż 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się