Głowica laserowa do naświetlarki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej 4-modowej głowicy laserowej do naświetlarki bezpośredniej SCHMOLL MDI nr seryjny 11272.

Miejscem dostawy ww. urządzenia jest siedziba Zamawiającego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

2. Zakres dostawy obejmuje:
1) dostarczenie urządzenia do zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie urządzenia,
3) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego.

3. Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się