Zakup i wymiana zbiorników sprężonego powietrza w PSE nr 106 wraz z odbiorem TDT - Zakup i wymiana zbiorników sprężonego powietrza w PSE nr 106 wraz z odbiorem TDT

» Opis zapytania

Zakup i wymiana 5 szt. zbiorników sprężonego powietrza zamontowanych w zespole odśnieżnym PSE nr 106 eksploatowanym w ISE Czechowice Dziedzice wraz z odbiorem TDT - zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się