Zakup i dostawa granulatu suszącego GM 16

» Opis zapytania

Zakup i dostawa granulatu suszącego GM 16 zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową
Nr 136/ZMS

Zastosowanie : polerowanie i suszenie wyrobów metalowych.

Ilość : 1600 kg

Sposób pakowania - worki po 25 kg

Wielkość jednorazowej dostawy: od 200 kg do 500 kg.

Warunki dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010

Adres dostawy ;

NITROERG S.A
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Termin dostawy :

dostawa sukcesywna na odrębne wywołanie do 31.12.2019 roku

Warunki płatności: przelew 60 dni

W przypadku nowego dostawcy warunkiem zamówienia jest dostarczenie 25 kg bezpłatnej próby granulatu oraz pozytywny wynik przeprowadzonych badań i prób technologicznych.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego (w formie skanu załączonego do postępowania).

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się