Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2019 roku usług pocztowych i kurierskich z podziałem na 2 zadania

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1 - Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2019 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach przy ul. Batorego 2, w 2018 roku w tym:
1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek we wszystkich kategoriach wagowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych),
2) doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego rejestrowanych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
3) doręczania druków bezadresowych – przesyłek, druki, foldery bez podanego adresata dostarczane na danym obszarze.
ZADANIE NR 2 Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2019 roku usług kurierskich w obrocie krajowym.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania bezpośrednio do odbiorcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się