Dostawa jednoskładnikowej kompozycji poliuretanowej.

» Opis zapytania

Dostawa jednoskładnikowej kompozycji poliuretanowej przeznaczonej do produkcji elastycznych koszulek elektroizolacyjnych różnych rozmiarów (średnic) poprzez nasycanie półfabrykatu z przeznaczeniem do izolowania przewodów elektrycznych i połączeń w urządzeniach elektrycznych. Koszulki z pokryciem poliuretanowym mają zastosowanie w temperaturze do 155°C.
Wymagania techniczne:
Parametry:
Kolor: transparentny (możliwość barwienia).
Postać (wygląd zewnętrzny): jednorodna po przygotowaniu do aplikacji, bezrozpuszczalnikowa mieszanina, pozbawiona zanieczyszczeń.
Temperatura aplikacji (stosowania): 170 – 210 stopni C.
Czas pełnego utwardzania w temp. 180 -210°C: 5 – 8 min.
Stabilność w 50 °C po 72 h: max. 30% wzrost lepkości.
Czystość wyrobu (stopień roztarcia): PN-EN ISO 1524, ˂ 100 µm.
Lepkość w 50°C: PN-EN ISO 3219, 100 ÷ 200 P.
Pakowanie:
Kompozycja poliuretanowa powinna być dostarczana w czystych, szczelnie zamkniętych
20-kilogramowych hobokach, zabezpieczających materiał przed zawilgoceniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Hoboki powinny być umieszczone na standardowej palecie CP2 o wymiarach 800x1200 mm. Dostawca zobowiązuje się do odbioru opróżnionych opakowań (o kodzie 15 01 10*) na koszt własny.
Warunki magazynowania:
Kompozycja poliuretanowa przechowywana w szczelnie zamkniętych opakowaniach
w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 25°C musi gwarantować zachowanie właściwości przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się