Zakup dmuchawy do wyparki próżniowej na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zakup dmuchawy do wyparki próżniowej na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, montaż w wyparce i uruchomienie dmuchawy firmy Tuthill PD Plus, model 7017MA1L4SK2BA na gaz wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ.

Parametry dmuchawy:
- rotory dwu-lobowe zaślepione
- materiał konstrukcyjny dmuchawy ASTM A890-GR 1B CD4MCuN
- miski olejowe wykonane z żeliwa
- przyłącze gazów, kołnierze DN250
- wał napędowy w systemie metrycznym
- wał napędowy z lewej strony
- wewnętrzne uszczelnienia mechaniczne (rotorów) z uszczelkami elastomerowymi KARLEZ
- uszczelnienie wału napędowego wargowe VITON
- przewietrzanie komory uszczelnień mechanicznych otwarte do atmosfery


Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Odbycie wizji lokalnej w firmie NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

Jeżeli Oferent uzna, że chce uczestniczyć w wizji lokalnej, to chcemy poinformować, że odbędzie się ona w terminie:
04.12.2018r. godzina 10:00

b) wszystkie dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności WE.

c) Urządzenie zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego kart gwarancyjnych, zaświadczeń i instrukcji fabrycznych, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz dokumentacji technicznych i instrukcji obsługi zakupionych, zabudowanych
i uruchomionych przez niego urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się