Zakup i dostawa telefonów Apple iPhone wraz z etui

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z etui.

Szczegóły:

-------------------------------------------------------------------

Telefony Apple

1. Apple iPhone XS 256GB kolor gwiezdna szarość

P/N: MT9H2PM/A

Ilość 5 szt.

2. Oryginalne Apple - Skórzane etui do iPhone’a XS – czarne

P/N : MRWM2ZM/A

Ilość 5 szt.

3. Apple iPhone 8 256GB kolor gwiezdna szarość

P/N : MQ7C2PM/A

Ilość 40 szt.

4. Apple iPhone 7 32 GB kolor gwiezdna szarość

P/N : MMY52ZM/A

Ilość 100 szt.

5. Oryginalne Apple - Skórzane etui do iPhone’a 7/8 – czarne

P/N : MQH92ZM/A

Ilość 140 szt.

-------------------------------------------------------------------

Oferowane urządzenia musza być objęte gwarancją 12 miesięcy


Wszystkie oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, bez blokady simlock oraz muszą obsługiwać standard transmisji LTE

Warunki serwisu - reakcja NBD, termin usunięcia wady 14 dni roboczych, termin dostarczenia zastępczego lub nowego urządzenie 5 dni roboczych, zwrot sprzętu zastępczego 5 dni roboczych

Szczegółowe warunki reguluje dołączony do postępowania Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

Ceny mają zawierać koszty dostawy.

Termin dostawy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Do oferty prosimy o dołączeniu pliku z cenami jednostkowymi netto.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się