Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Rozbudowa magazynu olejów i smarów w Polkowicach o dodatkowe powierzchnie biurowo-socjalne" wraz z uzyskaniem decyzji- pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Rozbudowa magazynu olejów
i smarów w Polkowicach o dodatkowe powierzchnie biurowo-socjalne” wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę.
2. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.


3. INNE:

Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się