Dostawa i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju.
Dostawa i instalacja:
Dostawa i uruchomienie stanowiska do fotolitografii musi być wykonane przez producenta. Wymaga się by instalacja i uruchomienie było wykonane przez wykwalifikowany personel techniczny. Urządzenie powinno zostać zainstalowane w pomieszczeniu laboratoryjnym o wymiarach podanych w załączniku nr 3 do umowy. W przypadku konieczności wymiany drzwi należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni filtr UV.
Szkolenie
Zaawansowana aparatura wymaga co najmniej 3 dniowego szkolenia u producenta [związanego z demonstracją (przed dostawą do Zamawiającego) i obsługą urządzenia] oraz szkolenia po instalacji u Zamawiającego.
Dokumentacja techniczna:
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty z instrukcją obsługi urządzenia.
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załącznikach Nr 3, 5, 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się