Świadczenie usług okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, PN-190/18/DF

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr od 1.1 do 1.8 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – zakres czynności Wykonawcy” oraz w załącznikach nr od 1.1A do 1.8A do SIWZ – Wykaz urządzeń
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się